Несекојндевна глетка во Улцин, денес покажа дека симболот на некогашната големата држава, не е заборавен.

Имено присутните се опуштале во ритам на салса, но во еден момент сите гости станале.

Сето тоа само по првите стхови на некогашната химна на СФРЈ, Хеј Словени.

Посебно интересно е дека не станале само старите, но и помладите гости кои биле присутни.