Почитувани пријатели, сакам на сите да ви се заблагодарам за секое споделување во врска со мојот чичко Александар,

со помош на вас успеавме во рок од 24 часа да го пронајдеме и воспоставиме контакт

ви благодарам на сите уште еднаш за секоја ваша споделена објава и искажана молитва, Господ е голем, ви благодарам уште еднаш