Постојат повеќе тестови кои се интересни за интелигенцијата на човекот и за тоа колку папетен е тој.

Имено, ваквите тестови го активираат мозокот на човекот, кога од некоја причина истиот е во мирување или во „сон“.

За истиот да се развива и биде поактивен човекот треба што повеќе да се занимава со квизови или друг вид на игри, со што истиот би се ставил во функција.

Таков е и овој тест, кој со сигурност ќе го разбуди вашиот мозок и ќе ве натера долго да размислите за тоа која чаша од оваа фотографија има повеќе вода.

Доколку не успеете да го пронајдете одговорот за овој тест, истиот ќе го најдете под самта фотографија:

Доколку ги извадите предметите во чашите, ќе забележите дека чашата обележана под „B“ има повеќе вода од останатите.