Еден ден ќе ни го вратат тука во Идризово, остарен, со артрит и без скршен денар.

Дечки, дај довлечкајте го навака побрзо – док плавушава не ги истрошила сите наши пари.

Таа привремена слободичка, овој ја плаќа со милиони и милиони евра на службите.