На листата доминираат економски, ИТ и медицински професии, односно иднината на работата изгледа прилично светла, барем за бизнис аналитичари, менаџери, доктори, медицински сестри и програмери.

Заводот за статистика на трудот на САД, преку програмата за вработување, објавува проценки за раст на работните места за стотици занимања.

Најновото издание ги споредува податоците од 2016 година (колку луѓе работеле во одредени професии) со проекции за 2026 година.

Овие проекции за раст на вработеноста се комбинираат со просечната годишна заработувачка (по лице за одредена професија) од 2017 година.

30-те работни места кои ќе бидат барани и добро платени во следната деценија се:

Фамилијарни и општи лекари

Стоматолози, Водоинсталатери, Лиценцирани професионални медицински сестри, Менаџер на градилиште, Медицински асистенти, Продажни претставници во трговијата на големо и производство, Средношколски наставници

Возачи на камиони и трактори, Компјутерски систем аналитичари

Супервизори на градежни занаети и работници на пумпни станици, Продажни услуги, Развојни системски инженери, Физиотерапевти

Медицински сестри, Постдипломски медицински специјалисти, Наставници во основно училиште

Менаџери за компјутерски и информациски системи
Бизнис експерти, Менаџери на медицински и здравствени услуги Адвокати

Менаџери, Аналитичари и маркетинг истражувачи на пазарот, Лекари специјалисти, особено хирурзи, Аналитичари за управување,

Сметководители и ревизори, Финансиски менаџери, Генерални и оперативни менаџери Програмери за развоен софтвер, Регистрирани медицински сестри